LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO
        GORENJSKE        

Domov   LKD  Prireditve  Novice  Krvosledci    Sodniki   Legla   Pravilniki   Obrazci  Zgodovina   Galerija   KZS


UP v delu po umetni krvni sledi za vse pasme lovskih psov 2021, v spomin na Alojza Mlakarja

LKD Gorenjske je v sodelovanju z LD Škofja Loka v soboto, 5. 6. 2021, organiziralo uporabnostno preizkušnjo ( UP ) v delu po umetni krvni sledi ( KS ) za vse pasme lovskih psov v spomina na Alojza Mlakarja ( 1940 – 2018 ).

    Lojze je bil dolgoletni član LD Škofja Loka , ustanovni in častni član LKD Gorenjske, priznan mednarodni kinološki sodnik, tako doma kot v tujini kar 45 let. Vzrejno komisijo za brak jazbečarje pri KZS je uspešno in strokovno vodil 25 let. V LKD Gorenjske je bil 22 let uspešen in spoštovan predsednik LKD Gorenjske. Aktiven je bil kot eden med prvimi v Sloveniji, zlasti na Gorenjskem na področju krvosledništva.

Prireditev je bila v lovišču LD Škofja Loka, na področju sektorja Polhovec. V petek so kinološki sodniki Jurij Rihtaršič (vodja sodniškega zbora), Janez Šumak in Jožef Verčko položili umetne krvne sledi po razgibanem in izredno zahtevnem terenu. V pomoč so jim bili prizadevni člani LD Škofja Loka: Marko Porenta, Dušan Padežnik, Marjan Gregorš, Alojz Mohar, Boštjan Kemperle in Jurij Trnovec.

UP po KS se je udeležilo devet prijavljenih vodnikov, ki so vodili: tri bavarske  barvarje (Bb), brandel braka (Brb), nemškega kratkodlakega ptičarja (Nkp), nemškega prepeličarja (Pr),  nemškega žimavca (Nž), kratkodlakega jazbečarja (Jk) in  resastega jazbečarja (Jr). Na prireditvi je bilo prisotnih tudi 19 lovskih pripravnikov.

              

Prireditev se je pričela z zborom ob 8.00 uri pred lovskim domom v Škofji Loki. Nagovoru starešine LD Škofja Loka Antonu Bevku, v katerem je pozdravil navzoče in predstavil LD Škofja Loka, je sledil nagovor predsednika LKD Gorenjske Janeza Nahtigala, ki je povzel glavne zasluge Alojza Mlakarja v lovski kinologiji. Vodja sodniškega zbora Jurij Rihtaršič  je nazorno obrazložil potek preizkušnje in način ocenjevanja. Po žrebanju številk za sledi,  so sodniki, vodniki in lovski pripravniki odšli na teren. V ugodnih vremenskih razmerah je osem parov uspešno opravili preizkušnjo.                                             (rezultati)

               (galerija)

Razglasitev rezultatov in pogostitev udeležencev prireditve je bila pri lovski koči v Zavrhu.
Podpredsednik LKD Gorenjske Vili Rakovec je nagovoril prisotne in čestital vodnikom, ki so na izredno zahtevnih terenih uspešno opravili preizkušnjo. Na prireditvi so bili prisotni tudi Jože Vester - ustanovni in častni član LKD Gorenjske, veteran slovenske kinologije. Brat Alojza Mlakarja  Ernest z ženo in vdova Tončka, ki je podelila pokale za prva tri mesta. Priznanja, biltene in hrano za pse so prejeli vsi vodniki.

                                                                                                                                      

Po razglasitvi rezultatov so domači lovci pod vodstvom Antona Bevka in Henrika Krmelja  poskrbeli za pogostitev in prijetno počutje vseh udeležencev.

LKD Gorenjske se zahvaljuje vodstvu LD Škofja Loka za uporabo lovišča in pomoč pri uspešno organizirani prireditvi.42. Občni zbor LKD Gorenjske 2021-dopisna oblika

Izvršni odbor LKD Gorenjske je na 6. seji sprejel sklep, da organiziramo občni zbor na daljavo zaradi prepovedi združevanja več kot 10 oseb. Ocenili smo, da je prav da članstvo pisno obvestimo o vseh aktivnostih , ki smo jih imeli v letu 2020. Glasovanje o predlaganih sklepih občnega zbora je potekalo preko elektronskih medijev in po pošti v dogovorjenem času z  ZA ali  PROTI.

 Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda in poteka OZ
2. Potrditev organov zbora
3. Pregled sklepov zadnjega OZ       
4. Poročila o delu društva
5. Finančno poročilo za leto 2019
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Program dela za leto 2021
8. Finančni načrt za leto 2021
9. Sklepi in zaključki zbora  

Potek občnega zbora:
- predlog  za  zapisnikarja : Gregor Mlejnik
- predlog  za  verifikacijsko  komisijo , ki  bo  ugotovila  tudi  rezultate  glasovanj:
             predsednik Jurij Trnovec, člana Valentin Šinko  in Matjaž Bašelj
- predlog za overovatelja zapisnika:  Jurij Poljanec  in  Primož Bernik .


Glasovalo se je v kompletu za vse predloge sklepov z  ZA  ali  PROTI  do 15. 5. 2021.
Sklepčnost OZ se je ugotovilo po številu prejetih glasovnic.
Glasovnice so se arhivirale.

Vsi člani LKD Gorenjske ( 463 ) so po pošti z Informativnim biltenom prejeli vabilo s pripadajočim gradivom v predpisanem roku, to je vsaj osem dni pred pričetkom OZ.

Glasovanje o predlaganih sklepih:

Verifikacijska komisija je na svoji seji, dne 19. 5. 2021 na podlagi prejetih glasovnic ugotovila, da je na dopisnem OZ od  463 članov, sodelovalo 108 članov, kar je 23,32 %. 

Občni zbor je bil sklepčen, saj se je glasovanja udeležilo več kot 10 % članstva.

Vse prejete glasovnice so bile veljavne. Vsi člani , ki so se udeležili glasovanja so potrdili predloge sklepov občnega zbora.  Nihče ni glasoval proti sklepom. Prejete glasovnice so kot priloga k zapisniku OZ v arhivu.

Sprejeti sklepi občnega zbora:
1. Sprejme se predlagan dnevni red OZ in potek OZ
2. Sprejmejo se predlagani v organe zbora
3. Sprejmejo se poročila o delu društva za leto 2020
4. Sprejme se poročilo NO za leto 2020
5. Sprejme se program dela za leto 2021
6. Sprejme se cena za plačilo članarine za leto 2021 – 10 € ( novi člani 12 € )
7. Sprejme se finančni načrt za leto 2021


Komisija je ugotovila, da so bili vsi sklepi sprejeti 100 %
O seji verifikacijske komisije obstaja zapisnik - poročilo - in je priloga k zapisniku OZ v arhivu. Število poimenskih glasovanj po posameznih LD je kot  priloga k zapisniku OZ v arhivu.

Priloge k zapisniku v arhivu:                                                                      
-  Informativni bilten  - vabilo na OZ                                                         
-  pregled sklepov zadnjega OZ                                                                  
-  poročilo predsednika                                                                              
-  poročilo tajnika                                                                                        
-  poročilo kronista                                                                                      
-  poročilo disciplinske komisije                                                                  
-  finančno poročilo za leto 2020
-  poročilo nadzornega odbora
-  program dela za leto 2021
-  finančni načrt za leto 2021
-  predlogi sklepov in zaključkov zbora       
-  poročilo verifikacijske komisije
-  prejete glasovnice
-  število glasovanj po LDTečaj vodljivosti lovksih psov 2021

Tečaj šolanja lovskih psov iz vodljivosti, se je v organizaciji LKD Gorenjske, pričel 5. 3. 2021 na Sorškem polju poleg lovske koče, pri katerem imamo v najemu prostor v gozdu. Z začetnim sestankom vodnikov smo imeli uro teorije, na katerem smo vodnike seznanili s potekom tečaja in kakšne pripomočke potrebujejo za uspešno šolanje svojih štirinožcev. Za vodenje tečaja je bil s strani LKD Gorenjske zadolžen inštruktor Matjaž Leben, ki je do sedaj že vodil uspešno te tečaje. 

Prijavilo se je 21 vodnikov psov za katere smo se dogovorili, da bo sam tečaj potekal dvakrat tedensko in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Predstavljene so jim bile osnovne vaje poslušnosti, ki jih mora pes obvladati za opravljanje izpita VP-1 in VP-2. Med samim tečajem nas je dobro služilo vreme in nismo imeli nobenih prestavitev tečaja, razen, ko smo morali zaradi popolne zapore države okoli velikonočnih praznikih prestaviti tečaj za teden dni.
                                                                            
Od 21 prijavljenih vodnikov jih je do konca tečaja vztrajalo 18, trije pa so zaradi različnih razlogov med tečajem prenehali s šolanjem. Udeležba na tečajih je bila solidna in smo imeli dokaj malo izostankov, razen v primerih gonečih psic.

Izpiti iz VP-1 in VP-2 so potekali 21. 5. 2021, ki se ga je udeležilo 17 vodnikov s svojimi psi. Vsi vodniki, ki so se udeležili opravljanja izpita, so uspešno opravili le tega. Rezultati so v povprečju dokaj dobri veseli pa dejstvo, da so se najbolje odrezali mladi vodniki, ki imajo sploh prvič svojega psa.    

                                     

                                                                                                      (galerija)
(rezultati)

Zahvaliti se je potrebno novima oskrbnikoma lovske koče LD Sorško polje, ki sta poskrbela, da je bila koča ob tečajih vedno odprta za druženje. Poleg tega pa sta nam v naši organizaciji pripravila na koncu še okusno malico in seveda nekaj za potešiti žejo po uspešno končanih izpitih.

Telesno ocenjevanje psov lovksih pasem LKD Gorenjske 2021

Po enoletnem premoru, zaradi pandemije Covida-19, je v soboto, 15. maja 2021, LKD Gorenjske zopet organizirala telesno ocenjevanje psov lovskih pasem. Po jutranji pripravi ocenjevalnih krogov je sledil uradni začetek prireditve. Vodja prireditve, je bil zaradi odsotnosti predsednika LKD, Janeza Nahtigala, podpredsednik Vili Rakovec. V pozdravnem nagovoru je pozdravil vse navzoče, predstavil sodnike in zaželel vsem uspešen dan.

        

Sodnici; Alenka Pokorn in Damjana Žnidaršič-Švegelj, ter sodnik; Jurij Rihtaršič so ocenjevali naslednje pasme psov:


- jamarji 7x
- goniči  9x
- krvosledci  3x
- prinašalci, šarivci in ptičarji  7x
Tako je bilo na prireditvi telesno ocenjenih 26 psov.            

Med sodniki je sodeloval tudi sodniški pripravnik Matjaž Rotar, ocenjeval je prinašalce, šarivce in vodne pse.

Prireditve se je udeležilo kar 37 lovskih pripravnikov iz gorenjskih lovskih družin, katere je po ocenjevalnih krogih vodil Tomo Draksler, član IO LKD Gorenjske. Seznanil jih je s posameznimi pasmami in jim predstavil delo psov. Pri tem so mu pomagali tudi sodniki, ki so v prisotnosti pripravnikov glasno ocenili po enega psa, tako da so bili pripravniki obširno seznanjeni s pomenom in namenom take prireditve. 

Prireditev je potekala mirno in brez zapletov.                    

(galerija)Mala šola za mlade lovske pse 2020

Na Sorškem polju je septembra in oktobra 2020 potekal tečaj male šole, za lovske pse, stare od tri do sedem mesecev. Tečaj je potekal v okviru petih srečanj. Tečaja se je udeležilo devet vodnikov s svojimi lovskimi psi.

        
(galerija)

Mala šola je zelo pomemben korak pri učenju, socializaciji, vodenju… psa. Vodnik se skozi tečaj male šole nauči pravilne “komunikacije” s svojim psom.  Pes in vodnik tako pridobita vse osnove, ki jih potrebujeta pri nadaljevanju šolanja.Jesenska vzrejna preizkušnja ptičarjev 2020

V soboto, 10. 10. 2020, v lepem sončnem vremenu, je LKD Gorenjske z LD Udenboršt organiziralo jesensko vzrejno preizkušnjo ptičarjev ter telesno ocenjevanje ptičarjev.
Zbor udeležencev prireditve je bil ob 8.00, pri lovski koči Udemboršt v Strahinju. Po pozdravu, vodja prireditve, kinologa LD Udenboršt Miha Mravljeta, predstavnika LKD Gorenjske Matjaža Lebana, sta v nadaljevanju sodnika, Viki Čuden in Nataša Gederer, predstavila še pravila poteka preizkušnje. Zbralo se je deset vodnikov za opravljanje JZP ptičarjev in 9 lovskih pripravnikov.

          (poročilo)                                      
             (galerija)

Pogoji za izvedbo preizkušnje in telesne ocene ptičarjev, so bili zaradi lepega vremena, dobre organizacije in lokacije za  ptičarje, zelo dobri. Vodniki so se razdelili v dve skupini, na vodni in poljski del. Po opravljenih nalogah sta se skupini zamenjali. Preizkus so uspešno opravili vsi vodniki. Po zaključku JZP ptičarjev je potekala še telesna ocena ptičarjev.
Uspešno izvedene preizkušnje ne bi bilo brez LD Udenboršt in kinologa Miha Mravljeta in njegovih pomočnikov, ki se jim zahvaljujemo.
Zaključek prireditve je bil ob 16.00 pri lovski koči v Strahinju.PNZ in TO goničev in brak jazbečarjev 2020

V soboto 26. 9. 2020 je LKD Gorenjske z LD Bled na Bledu organiziralo PNZ in telesno ocenjevanje goničev in brak jazbečarjev. Zaradi napovedi slabega vremena smo vsi pričakovali slabe razmere za delo psov. Vendar pa nas je na srečo v sobotno jutro pričakalo oblačno in razmeroma hladno vreme.

                                                   

Ob 08.00 uri se je poleg predstavnikov LD Bled; Branko Strmole, Miha Marolt in starešine LD Ludvik Hajdinjak, zbralo še devet vodnikov za opravljanje PNZ in 15  lovskih pripravnikov. Sodnika na prireditvi sta bila Janez Nahtigal, ki je bil tudi predstavnik LKD Gorenjske in Janez Šumak. Po pozdravu strešine LD Bled in po obrazložitvi pravil za ocenjevanje dela goničev in brak jazbečarjev smo se odpravili na teren. Divjadi je bilo zelo veliko, saj se je videla lisica in zajci ter tudi srnjad tako, da psi ne bi smeli imeti veliko težav. Vendar pa po izračunu rezultatov žal trije vodniki s svojimi psi niso opravili PNZ. Sodnik Janez Nahtigal je še telesno ocenil osem goničev in brak jazbečarjev ter tri rodezijske grebenarje, ki so jih vodniki pripeljali naknadno.

     

Pohvaliti je potrebno kinologa LD Bled Branka Strmoleta za vzorno organizirano prireditev, ki se je končala malo po 14.00 uri.

                                                                                                                                    

                                        (galerija)                                                        (poročilo)PNZ in TO šarivcev in retriverjev 2020

19. 9. 2020 je LKD Gorenjske skupaj z LD Dobrča organiziral PNZ in telesno oceno šarivcev in retriverjev, v LD Dobrča z zborom pred barom Grmač v Podbrezjah. Zaradi telesne ocene in PNZ sta sodila dva sodnika. Telesno oceno psov je opravila Alenka Pokorn, PNZ pa Ivan Traven. S strani LKD Gorenjske se je prireditve udeležil predsednik Janez Nahtigal, ki je tudi pomagal pri telesni oceni. Vodja prireditve je bil Marko Prestor, kinolog v LD Dobrča, njegov pomočnik pa je bil starešina LD Dobrča, Tomaž Stritih.

       
(galerija)
                                                                                      (poročilo)

Po jutranjih pozdravnih govorih predsednika LKD Gorenjske, starešine LD Dobrča in otvoritvenem govoru kinologa LD Dobrča, smo pričeli z delom. Na prireditev se je prijavilo šest vodnikov s svojimi psi in sicer trije prepeličarji in trije retriverji. Sodnik za ocenjevanje dela Ivan Traven je vsem vodnikom razložil način ocenjevanja in dela psov na PNZ-ju.
Pred pričetkom opravljanja PNZ je sodnica ocenila vse tri retriverje, da so lahko pristopili k PNZ-ju nato pa še dva prepeličarja.  
Vremenski pogoji za izvedbo PNZ- ja so bili zelo primerni, preizkus pa je opravilo vseh šest vodnikov s svojimi psi.
LD Dobrča in njihovemu kinologu gre vsa zahvala za odlično organizirano prireditev in se priporočamo za v bodoče.PNZ in TO jamarjev 2020

     
(galerija)
                                                                                             (poročilo)©2012 LKD Gorenjske. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in postavitev Daniel Kirbus.